Seleccionar página

Serveis

Documentació

– Informe mèdic expedit pel metge de capçalera.
– Targeta de sanitat (original) i targeta de vacunacions. Medicació per dos o tres dies.
– Fotocopia del DNI.
– Nº de compte corrent del banc on es vulgui domiciliar els rebuts i fotocòpia de la primera pàgina.
– Fotocòpia de la pòlissa d’accident i/o defunció (si en tenen) i fotocòpia de l’últim rebut.
– Fotocòpia de la resolució de Dependència.
– Certificat mèdic amb la pauta completa de vacunació Covid-19, en cas de no estar vacunat o no tenir la pauta completa de vacunació s’haurà de presentar un resultat negatiu de la prova PCR o TAR realitzada en un màxim de 72 hores prèvia a l’ingrés. 

Funcionament general

– Horari de visites: 9:00 a 20:00h.

– Quan vingueu de visita aviseu al personal del centre que sou aquí.

– Les visites s’han de fer en les zones habilitades.

– No es podrà fer la visita a l’habitació quan el company d’habitació del vostre familiar o amic estigui descansant.

– Quan el vostre familiar estigui menjant no es podrà anar al menjador per respecte a tots els residents.

– Quan vulgueu anar a l’habitació amb el vostre familiar o amic, aviseu al personal del centre.

– Es recomana no portar menjar als residents. No obstant, si ho feu aviseu al personal del centre.

– Es recomana mostrar al personal del centre els objectes personals o roba que porteu o us endugueu a fi i efecte d’evitar malentesos.

– Si algú per qüestions personals no pot venir de visita en l’horari establert, que ho comuniqui. Es facilitarà en cada cas quin és l’horari més adient.

– Us recordem que deixeu sempre la porta del jardí d’accés al centre tancada.

– Servei d’acompanyament a visites mèdiques o altres. Preu del servei a Balaguer 30€ i a Lleida 60€.

– Disposem d’un sistema de gestió de queixes i suggeriments. Teniu fulls per fer-les per escrit i una bústia on dipositar-les.

Objectes necessaris (orientatius)

– 4-5 mudes interiors (calces, sostenidors, calçotets)
– 3-4 pantalons o faldilles.
– 3-4 camises.
– 2 pijames o camises de dormir.
– 1 jaqueta.
– 2 calçats.
– 3-4 mitjons/mitges.
– 1 sabatilles i 1 barnús o bata.
– Necesser amb els estris d’higiene personal necessaris (raspall de dents, pasta dentífrica, pot i pastilles de neteja per a la dentadura, pasta fixadora, màquina d’afaitar, …)
– Mocadors de butxaca.

Prestacions que oferim als nostres clients

– Manutenció.
– Allotjament.
– Acolliment i convivència.
– Atenció personal a les activitats de la vida diària.
– Hàbits d’autonomia.
– Dinamització sociocultural.
– Servei de bugaderia i repàs de roba, llevat el que es disposa al article 8 del Reglament de règim intern que forma part d’aquest contracte en relació als serveis de tintoreria o qualsevol altre tractament especial de neteja.
– Manteniment de les funcions físiques i cognitives.
– Higiene personal.
– Suport social.
– Atenció familiar adreçada a l’afavoriment de la relació entre el resident i la seva família.
– Assistència sanitària prestada per mitjans propis o aliens.

Preus segons intensitat d'atenció

– Baixa Intensitat d’Atenció: 1257’84€ + 10% IVA= 1468’85€ ( 48’96€/dia)

– Mitja Intensitat d’Atenció: 1371’69€ +10% IVA = 1601’80€ (53’39€/dia)

– Alta Intensitat d’Atenció: 1485’55€ + 10% IVA = 1734’79€ (57’82€/dia)

– En les estades temporals s’aplicarà un increment del 10%.

– El nivell de dependència el fixarà l’equip interdisciplinari prèvia valoració amb un màxim de 15 dies des de l’ingrés.

– Centre de dia: 28€ al dia (amb dinar i sopar), o bé, 24€ dia (amb dinar O sopar), o bé 12€ dia sense cap àpat, o bé 12€ mati o tarda, en el cas de intensitat baixa o mitja. En el cas d’alta intensitat aquest preus s’incrementaran en 6€.

– Nit: Quota segons intensitat d’atenció.

– Reserva de plaça: Des del moment de conformitat a accedir a una plaça i no s’ocupa immediatament, es pagarà 30,00€/dia fins a la data d’ingrés.

– Dinar de familiars: 6’50€, previ avís.

Serveis complementaris

(NO ESTAN COMPRESOS EN EL PREU GENERAL)

N

Tot el material que necessiti l’usuari per al seu ús personal: cadires de rodes, caminadors, estris i productes d’endreç personal, exceptuant els productes necessaris per la higiene bàsica del resident, etc…

N

Perruqueria

N

Podologia

N

Televisió individual

N

Els costos de les sortides programades per l'Entitat a les que l'usuari podrà acollir-se de forma voluntària. Altres prestades per professionals externs.

N

Telèfon, Internet i altres.

N

Neteja de roba, propietat de l’usuari i que tingui tractament de rentat en sec o qualsevol altre tractament especial de neteja.

N

Despeses sanitàries i farmàcia.

N

Despeses de trasllat a centre hospitalari si calgués.

N

Despeses de la persona que acompanyi al resident al centre hospitalari excepte quan es tracti d’un treballador en jornada laboral.