img +34973459196
residencia@vergedelcastell.com
img Carrer Aixera Eral, S/N 25737 Cubells, Lleida
 • Ens trobareu a:

Avís Legal

 

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen l’accés i l’ús de la direcció URL www.vergedelcastell.com, en endavant LA WEB, titularitat de la Residència Verge Del Castell, amb domicili social al Carrer Aixera Eral, S/N  – 25737 Cubells – Lleida – Tel: 973459196, i direcció de correu residencia@vergedelcastell.com.

Per a utilitzar la present web, l’USUARI té que acceptar els següents termes i condicions, o en cas contrari, abstenir-se del seu ús i abandonar la mateixa immediatament.

1.- OBJECTE DELS SERVEIS PRESTATS

A través d’aquesta WEB, RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL possibilita a l’USUARI accedir a tota classe d’informació relacionada amb els serveis que ofereix la Residència.

RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL es reserva el dret de modificar, limitar o cancel·lar les presents condicions en qualsevol moment, així com qualsevol avís legal, directriu, reglament d’ús, política de privacitat, etcètera, respectant en tot moment la legislació vigent. Les noves condicions seran aplicables als USUARIS des del mateix moment en que aquestes estiguis accessibles a LA WEB. RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL li recomana que consulti periòdicament les condicions d’ús per conèixer en tot moment els termes que se li apliquen.

2.- CONDICIONS Y OBLIGACIONS DELS USUARIS

El sols fet d’accedir i utilitzar LA WEB, així com tot o part del seu contingut i serveis, implica l’acceptació, sense reserves, de les presents condicions generals, i és per això que s’atribueix a totes les persones que hi accedeixin la condició d’USUARI.

Si l’USUARI no accepta les presents Condicions d’Ús, haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els continguts i serveis que ofereix RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL en la mateixa.

Obligacions dels USUARIS:

 1. L’USUARI es compromet a utilitzar la present WEB, els seus serveis, els continguts oferts i aquestes Condicions d’Ús de conformitat amb la Llei, la moral, les bones costums i l’ordre públic, de forma diligent, correcta i lícita.

 

 1. L’USUARI s’obliga a custodiar diligentment i mantindre en secret el nom d’usuari i la contrasenya utilitzada a LA WEB i a assumir les conseqüències o perjudicis econòmics soferts per la falta de diligència de la custodia d’aquests. L’USUARI notificarà a RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL, de forma immediata i per qualsevol dels mitjans facilitats en les presents Condicions d’Ús, de qualsevol pèrdua o accés no autoritzat per part de tercers a la seva contrasenya o número de compte. En aquest sentit, l’USUARI s’obliga a no falsejar la seva identitat fent-se passar per una tercera persona o introduint dades que no l’identifiquen com persona física, inclosa la fotografia que eventualment pogués pujar al website, que haurà d’identificar-lo com persona, comprometent-se a no utilitzar una imatge, els drets de propietat intel·lectual de la mateixa no li pertanyin.

 

 1. L’USUARI s’obliga a respectar en tot moment els drets de tercers, per la qual cosa es compromet a no utilitzar el present lloc web per a realitzar comentaris injuriosos o calumniosos o aquells que poguessin suposar atemptats contra l’honor, la intimitat o la pròpia imatge de terceres persones.

 

 1. L’USUARI s’obliga a no remetre publicitat de cap classe o a realitzar comunicacions amb fins de naturalesa comercial o publicitària en els espais de LA WEB habilitats per a que els visitants deixin els seus comentaris. RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL es reserva el dret de suprimir els comentaris que consideri que incompleixin aquesta regla o qualsevol altra. L’USUARI reconeix i accepta que RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL es reserva el dret de cancel·lar els comptes que hagin obert usuaris que hagin incomplert qualsevol de les obligacions o termes d’aquesta pàgina web, sense tenir l’obligació de notificar aquest extrem a l’USUARI infractor.

Menors d’edat

Els USUARIS menor d’edat podran utilitzar LA WEB, així com tots els seus continguts i serveis, sempre que tinguin el consentiment dels seus progenitors, tutors o representants legals. RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL entén que el menor té l’autorització d’aquests pel sol fet de l’accés del menor a LA WEB.

3.- RESPONSABILITAT D’RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL

RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL no es farà responsable, ni directa ni subsidiàriament de:

 1. La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament del portal
 2. La informació introduïda per usuaris, col·laboradors i terceres persones.
 3. Els danys que es puguin causar en els equips dels USUARIS per la utilització del portal.
 4. L’incompliment de la Llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
 5. La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones (fotografies), dels drets de propietat o de qualsevol altra naturalesa, pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
 6. Els enllaços i hipertext que possibiliten, a través de LA WEB, accedir a l’USUARI a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control d’RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL; no serà responsable ni de la informació que s’hi contingui ni de qualsevol efecte que es pogués derivar d’aquesta informació.
 7. Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.

RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL es reserva el dret d’eliminar qualsevol contingut aportat pels USUARIS, ja sigui perquè consideri que atempta contra els seus drets, contra drets de tercers, o per qualsevol altre motiu que consideri fonamentat.

Si vostè considera que els seus drets estan sent vulnerats a LA WEB, per favor posi’s en contacte amb RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL a la direcció de correu residencia@vergedelcastell.com.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La present pàgina web es troba protegida per les lleis nacionals i internacionals de Propietat Intel·lectual i Industrial, per la qual cosa es prohibeix la reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació de la mateixa i/o de qualsevol dels seus elements, en els que s’inclouen de manera enunciativa i no taxativa, textos, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com la estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, sense perjudici dels drets que terceres persones poguessin tindre sobre qualsevol dels elements de la mateixa.

Per tant, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o radiodifusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines i LA WEB, qualsevol que fos la finalitat i el mitjà utilitzat per a dur-ho a terme.

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, l’USUARI que introdueixi ressenyes o comentaris en qualsevol de les sub-pàgines de LA WEB, accepta cedir a RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL, amb la facultat de cessió a tercers, sense limitació territorial ni temporal i sense cap tipus de contraprestació, els drets d’explotació sobre el referit comentari o ressenya, havent de respectar RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL, en tot moment, els drets morals de l’USUARI.

Si vostè considera que els drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge estan sent vulnerats a LA WEB , per favor posi’s en contacte amb RESIDÈNCIA VERGE DEL CASTELL a la direcció de correu residencia@vergedelcastell.com

5.- LEGISLACIÓ

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la Llei espanyola.