img +34973459196
residencia@vergedelcastell.com
img Carrer Aixera Eral, S/N 25737 Cubells, Lleida
  • Ens trobareu a:

Documentació

documents

  • Informe mèdic expedit pel metge de capçalera.

  • Targeta de sanitat (original) i targeta de vacunacions. Medicació per dos o tres dies.

  • Fotocopia del DNI.

  • Nº de compte corrent del banc on es vulgui domiciliar els rebuts i fotocòpia de la primera pàgina.

  • Fotocopia de la pòlissa d’accident i/o defunció (si en tenen) i fotocòpia de l’últim rebut.

  • Fotocòpia de la resolució de Dependència.